Правила за поверителност
Доставка Суши

Защита на личните данни

Предоставени са защитни средства за защита на вашите лични данни, когато влизате, предавате или работите с вашата лична информация.

Разкриване на частна информация и нейното предаване на трети страни

Вашата лична информация може да бъде разкрита от нас само ако е необходима за: а) осигуряване на спазването на разпоредбите на закона или на изискванията за съдебно производство по отношение на нашата система; Б) защита на нашите права или собственост; в) предприемане на незабавни действия по отношение на личната сигурност на нашия персонал или на потребителите на услуги, както и по отношение на обществената безопасност. Вашата лична информация, с която разполагаме, когато се регистрирате, може да бъде предадена на трети лица и лица, които сътрудничат с нас с цел подобряване на качеството на нашите услуги. Вашите лични данни няма да бъдат използвани за цели, различни от изброените по-горе. Адресът за електронна поща, който ни давате, когато се регистрирате, може да бъде използван за изпращане на съобщения или известия за промени, свързани с вашата кандидатура, както и за разпространение на съобщения за събития и промени в компанията, важна информация за нови стоки и услуги И т.н. Възможно е също така да се анулира абонаментът ви.

Използването на бисквитки

Когато потребител посети уеб сайт, файлът бисквитка се записва на неговия компютър (ако потребителят разрешава приемането на такива файлове). Ако даден потребител вече е посетил този уебсайт, бисквитката на файла се чете от компютъра. Освен за други цели използваме бисквитки, за да улесним записването на статистическите данни за посетителите. Тези данни ни помагат да определим какъв вид информация е изпратена на клиентите може да им предостави по-голяма стойност. Това събиране на данни се извършва в обобщена форма и никога не засяга личната информация на потребителя.

Трети страни, включително Google, показват рекламите на нашата компания в уеб страниците в Интернет. Трети страни, включително Google, използват бисквитка, за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителите на уебсайта ни и интересите им в уеб браузърите. Потребителят може да забрани на Google да използва бисквитка. За да го направите, трябва да отидете на специалната страница на Google на адрес: http://www.google.com/privacy/ads/

Промени в приложението за поверително разгласяване

Заявлението за поверително оповестяване трябва периодично да се актуализира. След това датата на предходната актуализация, посочена в началото на документа, ще бъде променена. Известията за тези промени ще бъдат поставени на очевидно място на нашите уеб страници.

Благодарим Ви, че проявявате интерес към нашата система!