Можете съ...

Главен изпълнителен директор, след като той работи като главен готвач, така че всички служители са истински професионалисти и любители на бизнеса си. Нидзя рору,Red Драгон,Драгон рору,Унаги рору(34 броя). Нидзя рору,Red Драгон,Драгон рору,Унаги рору(34 броя).